Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

//Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Kleine bedrijven komen in aanmerking voor een gratis veiligheidsscan. Bovendien krijgt u als ondernemer de helft van uw kosten vergoed, tot een maximum van 1.000 euro, als u op basis van de veiligheidsscan investeert in veiligheidsmaatregelen.

Een VKB-scanner beoordeelt een onderneming op zwakke plekken in organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen en geeft advies op maat. Voor de aanpak is een speciaal team van adviseurs geselecteerd die de scans mogen uitvoeren.

Leveranciers, installateurs en trainingbureaus op het gebied van beveiliging hebben speciaal voor de nieuwe aanpak VKB ‘slimme’ pakketten met veiligheidsmaatregelen samengesteld. De geselecteerde pakketten voor hang- en sluitwerk (bouwkundige kluizen) en diverse brand- en inbraakwerende kluizen voor 2014 staan vermeld op deze website.

2014-07-25T10:42:53+00:00