Gratis beveiligingsscan voor LTO-leden

//Gratis beveiligingsscan voor LTO-leden

Gratis beveiligingsscan voor LTO-leden

Wageningen 1 juni 2016 – Na het succesvolle project Beveilig Mijn BoerenBedrijf in 2015, geeft LTO een vervolg aan het project. Dit jaar zijn er door het ministerie van Veiligheid en Justitie 500 gratis beveiligingsscans beschikbaar gesteld voor agrarische ondernemers die lid zijn van één van de LTO-organisaties (LTO Noord, ZLTO en LLTB).

Beveilig Mijn Boerenbedrijf 2016
Verschil met de actie van vorig jaar: Investeren in beveiligingsmaatregelen wordt niet meer gesubsidieerd door het ministerie. Beveiligingsscan blijft voor de eerste 500 wèl gratis. Tevens heeft LTO kortingen bedongen op een 9-tal beveiligingsmaatregelingen voor haar leden.

Vorig jaar deed LTO een ledenonderzoek om te peilen of boeren en tuinders behoefte hebben aan begeleiding en advies over de te nemen maatregelen om bedrijven beter te beveiligen tegen inbraak, diefstal en ongewenst bezoek. Uit de reacties bleek dat 61% van de boeren en tuinders het nut zien van een beveiligingsscan en daarvan gebruik willen maken. In de praktijk komt daar neer op een bedrijfsbezoek door een onafhankelijke deskundige, die risico’s op een rij zet met mogelijke beveiligingsmaatregelen om hier iets aan te doen.

Gratis beveiligingsscan
Van land- en tuinbouwbedrijven worden té vaak spullen gestolen, variërend van dieselolie en gereedschap tot en met machines en allerlei rijdend materieel. Johan Schuitemaker, projectleider van het LTO project Beveilig Mijn BoerenBedrijf: “Uit het ledenonderzoek is gebleken dat er behoefte is bij agrariërs om maatregelen te nemen tegen ongewenst bezoek. De schaal waarop, en professionaliteit waarmee diefstallen plaatsvinden, neemt helaas toe. Passende maatregelen helpen daarom een bedrijf beter te beveiligen,’’ zegt de projectleider. “Het komt zelfs voor dat bijvoorbeeld tractors, shovels, zitmaaiers en dergelijk materieel gewoon op bestelling wordt gestolen.’’

De LTO-organisaties proberen zo veel mogelijk leden bij te staan in het beter beveiligen van hun bedrijf. Zo kunnen leden naast het beveiligingsadvies ook gebruik maken van ledenvoordeel op maatregelen als camera’s, opritverklikkers, track & trace systemen, dieseltankalarmering en hang- en sluitwerk. “Maar naast dergelijke investeringen is ook verandering van gedrag belangrijk. Dit project draagt daarom ook bij aan een stukje bewustwording, dat je tegen criminaliteit zelf ook heel wat kunt doen.’’

Aanmelden gratis scan
Agrariërs die gebruik willen maken van een gratis beveiligingsscan, kunnen zich melden op www.beveiligmijnboerenbedrijf.nu. Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) neemt vervolgens contact op om de scan in te plannen.

2016-08-03T12:04:43+00:00